ZWROT UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu hipotecznego to prawdopodobnie bank pobrał od Ciebie poprzez podwyższenie raty składkę na ubezpieczenie pomostowe. Teoretycznie ma zabezpieczać bank w okresie pomiędzy zawarciem umowy kredytu a dokonaniem przez Sąd wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Faktycznie przez wysokość tej składki (może ona podwyższać miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych) oraz aktualny czas rozpoznawania wniosków wieczystoksięgowych przez sądy, stanowi ona rażąco krzywdzący kredytobiorcę koszt kredytu. Co więcej, często jest ona pobierana także po dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, co stanowi daleko idące naruszenie praw kredytobiorcy. Z niniejszego wpisu dowiesz się jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia pomostowego, a także o możliwościach odzyskania całej uiszczonej składki na ubezpieczenie pomostowe.

Nadpłata składki na ubezpieczenie pomostowe

W naszej praktyce spotykamy się niejednokrotnie z przykładami naruszania przez banki prawa lub szeroko rozumianego interesu klientów. Dotyczy to zwłaszcza dziedziny zabezpieczenia spłaty kredytu. Możesz się o tym przekonać chociażby na przykładzie kaucji pobieranej przez Idea Bank S.A. .

W ostatnim czasie poza rosnącymi stopami procentowymi dużym problemem dla kredytobiorców stał się obowiązek ponoszenia kosztów tzw. ubezpieczenia pomostowego. Jest to opłata mająca zabezpieczać bank w okresie, kiedy kredyt został już udzielony, ale sąd jeszcze nie dokonał wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W tym miejscu zaznaczyć należy, że wpis hipoteki do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny, tzn. dopiero od tego momentu możemy mówić o skutecznie ustanowionej hipotece. Faktycznie więc w tym okresie bank jest pozbawiony skutecznej ochrony. Na czym zatem polega problem?

Otóż okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej w dużych miastach drastycznie się w ostatnich latach wydłużył i trwa już nawet do kilkunastu miesięcy. Powoduje to oczywiście wzrost składek na ubezpieczenie pomostowe, bowiem praktyka ich pobierania polega na doliczaniu pewnego procentu do każdej raty kredytu. Tym samym, kredytobiorcy są zmuszeni dopłacać do kosztów kredytu nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Co więcej, często zdarza się, że bank pomimo dokonania przez sąd wpisu hipoteki do księgi wieczystej w dalszym ciągu dolicza do raty kredytu składkę na ubezpieczenie pomostowe. Jest to działanie całkowicie bezprawne i pozbawione podstaw. W takim przypadku kredytobiorcy przysługuje zwrot nadpłaconego ubezpieczenia pomostowego. Jeśli masz wątpliwości odnośnie naliczenia przez bank Twojej składki na ubezpieczenie pomostowe zapraszamy do kontaktu.

składka na ubezpieczenie pomostowe

Zwrot całej składki na ubezpieczenie pomostowe

W ostatnim czasie, wychodząc naprzeciwko potrzebom kredytobiorców Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który nakazywałby bankom zwrot całości składki na ubezpieczenie pomostowe lub zaliczenie tej opłaty na poczet spłaty kredytu. Przedmiotowa ustawa została przyjęta przez Sejm oraz uzyskała podpis Prezydenta. Wejdzie ona w życie w dniu 17 września 2022r.

zwrot ubezpieczenia pomostowego

Wyżej opisana ustawa faktycznie zmienia składkę na ubezpieczenie pomostowe w swego rodzaju zwrotną kaucję. Zgodnie z jej postanowieniami Banki mają obowiązek zwrotu klientom całości składki na ubezpieczenie pomostowe pobranej od momentu podpisania umowy o kredyt hipoteczny aż do momentu zaprzestania jej pobierania, a więc również w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Niemniej jednak ustawodawca zadecydował, że zwrot składki na ubezpieczenie pomostowe będzie dotyczył jedynie umów:

  • zawartych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o kredycie hipotecznym – a więc umów kredytowych zawartych od dnia 17 września 2022r.;
  • zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 17 września 2022r.), jeżeli jednak do dnia wejścia w życie ustawy nie dokonano wpisu hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczne do księgi wieczystej.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu nadpłaty ubezpieczenia pomostowego, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy artykuł zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę