KREDYTY ZŁOTÓWKOWE – POMOC ZŁOTÓWKOWICZOM

W doniesieniach medialnych w ostatnich latach dominowały informacje dotyczące możliwości unieważnienia umów kredytowych indeksowanych  lub denominowanych we franku szwajcarskim lub ich ,,odfrankowienia’’  wskutek bezprawnych działań prowadzonych przez banki. Aktualnie ze względu na galopującą inflację i rosnącą wysokość rat kredytów złotówkowych należy również zadać sobie pytanie, czy istnieje możliwość unieważnienia umów kredytu wyrażonego w złotym polskim lub obniżenia rat tychże kredytów.

WIBOR i niedozwolone klauzule umowne

Podstawowym problemem przy kredytach złotówkowych o zmiennych oprocentowaniu jest wskaźnik WIBOR. Jest to wskaźnik referencyjny stopy procentowej będący podstawą wyznaczania oprocentowania kredytów udzielanych przez banki w Polsce. Oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że WIBOR jest ustalany w oparciu o dane przekazywane przez banki, to jest on ustalany w taki sposób, aby było to korzystne dla banków. Co więcej, WIBOR miał być z założenia odbiciem przeprowadzanych pomiędzy istniejącymi bankami transakcjami międzybankowymi, które po pierwsze są nieczęsto spotykane, a po drugie nie mają bezpośredniego związku z relacjami pomiędzy bankiem, a klientem indywidualnym, czyli kredytobiorcą.

Tym samym opieranie wysokości oprocentowania kredytobiorcy o wskaźnik, który jest dość arbitralny i abstrakcyjny budzi istotne zastrzeżenia, co do skuteczności postanowień w umowach kredytowych opartych o WIBOR. Należy bowiem wskazać, że poza wyżej opisaną wadą tkwiącą już w samej istocie stosowania oprocentowania opartego na WIBOR, banki często nie udzielały kredytobiorcom pełnych oraz wyczerpujących informacji dotyczących czym jest wskaźnik WIBOR oraz jaki jest jego wpływ na wysokość kredytu oraz jego rat. Taka praktyka jest oczywiście niezgodna z obowiązującym prawem, co stanowi istotną podstawę do  rozważenia wystąpienia do sądu o unieważnienie umowy kredytowej lub usunięcie odniesienia WIBOR jako składnika oprocentowania.

wibor

Skutki zawartych w umowie złotówkowej klauzul niezgodnych z prawem

Najistotniejsze jest, że w sytuacji jeżeli Twoja umowa kredytu złotówkowego zawiera niezgodne z prawem postanowienia, masz dwa wyjścia. 

Możesz bowiem żądać:

    1. usunięcia z umowy kredytowej zapisów dotyczących zmiennego oprocentowania opartego o WIBOR lub
    2. całkowitego unieważnienia umowy kredytu. 

W przypadku wyboru opcji pierwszej umowa pozostanie w mocy, wyłączając oczywiście tę część postanowień, które sąd uzna za niezgodne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Spowoduje to obniżenie kosztów spłacanego kredytu oraz rzecz jasna jego poszczególnych rat w ten sposób, że kredytobiorca będzie musiał spłacać jedynie kapitał oraz marżę banku bez konieczności spłaty części kosztów opartych o wskaźnik WIBOR.

Druga opcja powoduje nieważność całej umowy ze skutkiem od dnia jej zawarcia i spowoduje konieczność rozliczenia z bankiem umowy, mając na uwadze wysokość wypłaconych środków przez bank oraz środki wpłacone na rzecz banku przez kredytobiorcę tytułem spłaty do momentu unieważnienia umowy przez sąd.

Praktyka sądowa

Należy zaznaczyć, że dotychczasowa praktyka sądowa w powyższym zakresie jest dość świeża, ponieważ temat zaistniał stosunkowo niedawno w związku z rosnącą inflacją i podwyższaniem stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Niemniej jednak, jak być może zauważyłeś w toku lektury artykułu, argumentacja prawna w zakresie kredytów złotówkowych jest zbliżona do tej stosowanej przy kredytach frankowych, która wszakże okazała się w większości spraw prowadzonych przed sądami skuteczna.

Co więcej, pojawiło się już orzeczenie (na razie tytułem zabezpieczenia oraz nieprawomocne), w którym na czas postępowania obniżono ratę kredytu konsumenta o oprocentowanie oparte na wskaźniku WIBOR (więcej: Przełomowe orzeczenie: sąd zawiesił WIBOR, rata kredytu spadła o 5 tys. zł). Nie daje to pewności, co do dalszego przebiegu podobnych spraw, ale pozwala domniemywać, że pozostałe sądy przyjmą podobny kierunek interpretacji. Z pewnością im szybciej kredytobiorcy rozpoczną walkę o swoje prawa, tym szybciej będą mieli szansę na obniżenie kosztów swojego kredytu.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy obniżaniu kosztów kredytów złotówkowych, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę