WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności to temat trudny i niestety nie jest on obcy wielu przedsiębiorcom. Prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno jednoosobowej, jak również w formie spółki prawa handlowego wiąże się z pozyskiwaniem kontrahentów w celu nawiązywania trwałych bądź okresowych relacji biznesowych. Nawiązywanie takich kontaktów najczęściej polega na zawieraniu rozmaitych umów o charakterze cywilnoprawnym, na mocy których jedna strona zobowiązuje się do wykonywania określonych usług, natomiast druga do zapłaty wynagrodzenia.

Niejednokrotnie pomimo wykonania swojej części umowy przedsiębiorca ma problemy z uzyskaniem od klienta wynagrodzenia. 

Jeśli taki problem dotyczy również Ciebie – przeczytaj poniższy artykuł i skontaktuj się z nami, a uzyskasz pełną pomoc prawną w zakresie windykacji należności.

Windykacja należności z działalności gospodarczej

Podczas naszej długotrwałej praktyki zawodowej wielokrotnie zgłaszali się do nas przedsiębiorcy, którzy mieli poważne problemy z płynnością finansową ze względu na długotrwałe opóźnienia w płatnościach ze strony swoich kontrahentów. 

Wielu przedsiębiorców nie ma doświadczenia w prowadzeniu windykacji, przez co cały proces okazuje się nieskuteczny lub co najmniej bardzo długi. Co więcej, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś zajęty własnymi sprawami biznesowymi, przez co lepiej w tym zakresie zdać się na profesjonalistów. (Więcej o samym pojęciu ,,windykacja’’, jej rodzajach oraz sposobach możesz przeczytać na stronie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-windykacja-co-to-znaczy). 

Świadczymy pomoc w zakresie windykacji należności z umów wszelkiego rodzaju. Nieważne zatem, czy nie zapłacił Ci kontrahent z umowy zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, agencyjnej lub innej dowolnej umowy, jesteśmy w stanie odzyskać Twoją należność na korzystnych i przejrzystych warunkach.

Oferujemy Ci prowadzenie sprawy przez nasz doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych. Będziemy Cię reprezentować zarówno na etapie negocjacji, jak również podczas postępowania sądowego i ewentualnie egzekucji komorniczej.

W celu wyegzekwowania Twojej wierzytelności mamy ustalony plan działania, który składa się z kilku etapów:

  1. Przesyłamy do dłużnika wezwanie do zapłaty oraz negocjujemy w sprawie uiszczenia Twojej należności.
  2. W przypadku odmowy dłużnika kierujemy do właściwego sądu pozew.
  3. Poprowadzimy Twoją sprawę do wydania przez Sąd prawomocnego wyroku niezależnie od tego, czy dłużnik będzie składał apelację lub odwołania.
  4. W przypadku dalszej pasywności dłużnika skierujemy sprawę do komornika w toku którego jesteś także reprezentowany przez adwokata. 
windykacja należności

Co warto podkreślić, Twój udział w sprawie może być ograniczony do minimum, jeśli nie będziesz miał czasu się tym zajmować. Aby przeprowadzić proces windykacyjny potrzebujemy od Ciebie dokumentacji w postaci umowy, faktur oraz potwierdzeń wykonania przez Ciebie zlecenia, następnie możemy działać w dużej mierze samodzielnie, przez co oszczędzisz swój cenny czas. 

Oferujemy również firmom stałą współpracę w zakresie odzyskiwania należności na podstawie umowy o obsługę prawną na preferencyjnych warunkach.

Odzyskiwanie należności prywatnych

Należności nie są związane wyłącznie z prowadzeniem własnego biznesu. Również w życiu codziennym zawieramy rozmaite umowy, które wiążą się z obowiązkiem zapłaty przez drugą stronę na naszą rzecz określonej sumy pieniężnej. W tym miejscu jedynie tytułem przykładu można wskazać umowę zlecenia, umowy najmu, czy też umowa sprzedaży. 

Jeśli zawarłeś taką umowę poza zakresem działalności gospodarczej, również masz prawo dochodzić swoich praw od nieuczciwego kontrahenta, przykładowo najemcy, który zalega z zapłatą czynszu, czy też wynajmującego, który bezprawnie odmawia zwrotu uiszczonej kaucji.

windykacja należności prywatnych

Możemy Cię również reprezentować jako konsumenta w sporze z przedsiębiorcą, który jest Ci winien pieniądze. Zdarza się wszakże, że Twoim dłużnikiem jest bank, bądź towarzystwo ubezpieczeniowe. W takim przypadku pewnie myślisz, że nie masz szans na odzyskanie swoich należności w sporze z tak dużym podmiotem? Jesteś w błędzie, z naszą pomocą nie ma spraw nie do wygrania (możemy przykładowo odesłać Cię na naszą podstronę odnoszącą się do zwrotu prowizji bankowej, w ramach której pomogliśmy i wciąż pomagamy wielu ludziom w sporach z bankami: https://zwrotprowizjizkredytu.pl/)

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy założeniu spółki, jej obsłudze lub rozwiązaniu, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę