ZWROT KAUCJI KREDYTU
IDEA BANK S.A.

IDEA BANK S.A. przy zawieraniu umów kredytowych lub pożyczkowych często wymaga od klientów, aby wyrazili oni zgodę na pobranie lub potrącenie od przyznanej kwoty pieniężnej kaucję przeznaczoną na zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu. Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu lub pożyczki, bank zobowiązuje się do jej zwrotu w określonym terminie. Jeśli pomimo spłacania kredytu lub pożyczki zgodnie z umową, bank odmawia Ci zwrotu kaucji, przeczytaj koniecznie niniejszy artykuł oraz skorzystaj z naszej pomocy. Pomożemy ci uzyskać zwrot kaucji Idea Bank S.A. 

Charakter pobieranej przez Idea Bank S.A. kaucji

Umowy kredytu lub pożyczki zawierane są przez klientów na wzorcach umów przygotowanych z góry przez banki, co powoduje, że kredytobiorcy nie mają istotnego wpływu na ich treść. Często powoduje to, że umowy zawierają niezgodne z prawem lub też sprzeczne z dobrymi obyczajami postanowienia. Dotyczy to zwłaszcza sfery zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki, bowiem bank jako strona silniejsza rynkowo może wymusić na kliencie, taki sposób zabezpieczenia, który w świetle polskiego prawa będzie niedopuszczalny.

Przykładem takiego właśnie działania jest pobieranie przez Idea Bank S.A. od kredytobiorców kaucji na zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki. Zgodnie z umową kaucja taka powinna zostać klientowi zwrócona po upływie czasu oznaczonego w umowie, jednakże z własnej praktyki wiemy, że Idea Bank S.A. niejednokrotnie odmawia klientom zwrotu ich pieniędzy, argumentując to np. opóźnieniami w płatności poszczególnych rat, czy też brakiem obrotów na rachunku firmowym. Podaliśmy te dwa stanowiska Idea Bank S.A. jedynie przykładowo, bowiem spotkaliśmy się też już także z inną argumentacją mającą uzasadniać brak zwrotu kaucji klientowi.

Idea Bank S.A. przyjął, że uiszczoną przez kredytobiorcę kaucję zaliczyć można na poczet kary umownej naliczonej za faktyczne bądź jedynie domniemane naruszenie warunków umowy przez kredytobiorcę. Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 483 §1 Kodeksu cywilnego kary umowne mogą być zastrzegane wyłącznie jako naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązań niepieniężnych (więcej o istocie kary umownej możesz dowiedzieć się w artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kara-umowna-czym-jest-i-kiedy-sie-ja-stosuje). Praktyka Idea Bank S.A. stoi zatem w rażącej sprzeczności z przywołanym wyżej przepisem prawnym.

Zwrot kaucji Idea Bank S.A.

Zgodnie zatem z polskim prawem, jeśli Idea Bank S.A. odmawia Ci zwrotu kaucji od kredytu możesz domagać się jej zwrotu na drodze sądowej. Niejednokrotnie jest to jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy, bowiem bank uchyla się od wypłaty bez wyroku sądowego

zwrot kaucji idea bank - droga sądowa

Są jednak jeszcze dwie kwestie, o których warto pamiętać. Po pierwsze, roszczenie o zwrot kaucji przedawnia się z upływem 3 lat od dnia spłaty kredytu, zatem najlepiej jest działać bezpośrednio po spłacie kredytu lub pożyczki. Po drugie, Idea Bank S.A. został przejęty przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (zwany Pekao S.A.) (więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/przejecie-idea-banku-przez-pekao-kulisy-sprawy/zpedwrk). Tym samym, aby odzyskać należności będzie trzeba prowadzić spór z tym właśnie bankiem.

Zwrot kaucji zabezpieczającej przysługuje również w innych bankach

Artykuł niniejszy poświęciliśmy przede wszystkim Idea Bank S.A., ponieważ to ten bank na szeroką skalę stosował ten sposób zabezpieczenia kredytów oraz pożyczek. Być może spotkałeś się jednak z podobną praktyką w innym banku. W takim przypadku również przysługuje Ci zwrot kaucji zabezpieczającej.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskiwaniu kaucji od Idea Bank S.A. lub innego banku, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę