ZAKŁADANIE, REJESTRACJA ORAZ OBSŁUGA I LIKWIDACJA SPÓŁEK

Masz pomysł na biznes? Chciałbyś rozpocząć działalność gospodarczą, ale zastanawiasz się w jakiej formie najlepiej to zrobić? A może masz problem prawny związany z prowadzoną działalnością gospodarczą? Jesteśmy w stanie pomóc Ci w podjęciu decyzji oraz spełnieniu wszelkich formalności.  Naszą pomoc obejmuje nie tylko rejestracja spółek, ale także ich prowadzenie oraz likwidacja.

ZAKŁADANIE (REJESTRACJA) SPÓŁEK

Mamy doświadczenie w pomocy prawnej i doradztwie na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności na rzecz spółek. Jesteśmy w stanie udzielić Ci pomocy zarówno na etapie zakładania spółki cywilnej, czy też spółki prawa handlowego, jak również przy prowadzeniu działalności już po formalnym zawiązaniu nowego podmiotu gospodarczego. Jesteśmy w stanie przeprowadzić Cię także przez mniej przyjemne procesy zakończenia działalności oraz likwidacji spółki.

Jeżeli zastanawiasz się nad rozkręceniem własnego biznesu, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez wszelkie etapy działania przy zakładaniu spółki, to znaczy:

  • wybór właściwej spółki (przykładowo czy ma być to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też odpowiedniejsza będzie jedna ze spółek osobowych);
  • przygotowanie umowy spółki oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do zawiązania spółki (unikniesz w ten sposób wielu formalności);
  • rejestracja spółki zarówno w formie tradycyjnej papierowej, jak również elektronicznie za pośrednictwem systemu S24;
  • przekształcenie Twojej istniejącej już działalności gospodarczej (w tym popularnego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową oraz przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną).

W Polsce istnieją trzy kategorie spółek, za pośrednictwem których można prowadzić działalność gospodarczą, tj. spółki cywilne, spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo – akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna).

Pomożemy Ci założyć każdą z wyżej wymienionych spółek, a co istotniejsze, jeżeli dopiero zaczynasz działalność, pomożemy Ci wybrać odpowiednią spółkę do charakteru planowanej przez Ciebie działalności. Warto bowiem wiedzieć, że formę spółki należy dobrać, mając na względzie rozmiar planowanej działalności, liczbę wspólników oraz stopień zaangażowania w działalność podmiotu i jego formalne procedury wewnętrzne. 

Część spółek może być założona na dwa sposoby.

Pierwszy wymaga sporządzenia umowy spółki pisemnej (jeśli chodzi o spółki cywilnej, spółki jawnej i partnerskiej) lub w formie aktu notarialnego (jeśli chodzi o spółkę komandytową, komandytowo – akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną) oraz innych dokumentów w formie pisemnej. Generuje to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z taksą notarialną, czasami rzędu kilku tysięcy złotych. Dochodzi do tego także opłata sądowa w wysokości 600 zł.

Pisemna rejestracja spółki w formie umowy

Drugą metodą założenia spółki jest droga elektroniczna za pośrednictwem systemu S24. Założyć w ten sposób można spółkę jawną, spółkę komandytową oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkiem jest to, aby wszyscy wspólnicy i członkowie zarządu posiadali profile zaufane lub kwalifikowane podpisy elektroniczne. Największym zaletami tego sposobu założenia spółki są niewątpliwie czas (możliwość zarejestrowania spółki do tygodnia) oraz niskie koszty (opłata sądowa wynosi 350 zł, a odpada także ewentualny koszt taksy notarialnej). Wadą tego sposobu zawiązania spółki jest konieczność korzystania z wzoru umowy opracowywanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogranicza to swobodę kształtowania postanowień umownych stosownie do własnych potrzeb. 

Rejestracja spółki online w systemie s24

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁKI I JEJ LIKWIDACJA

Jeżeli udało Ci się już zarejestrować spółkę, to niewątpliwie w prowadzonej działalności napotkasz na problemy prawne różnego rodzaju. Potrzebujesz projektu umowy, którą chcesz zawrzeć z kontrahentem? Ktoś nie zapłacił Ci za fakturę wystawioną z tytułu wykonanej usługi lub wydanego towaru? Potrzebujesz regulaminu strony internetowej lub sklepu internetowego? A może musisz zgłosić zmianę danych Twojej spółki do sądu rejestrowego? W tym także jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Obsługa prawna spółki. Przygotowanie dokumentów i umów.

Nasz doświadczony zespół prawników pomoże Ci rozwiązać problemy, które pojawiają się przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Świadczymy usługi zarówno jeśli chodzi o kwestie prawne związane z prowadzonym biznesem (przygotowanie i analiza umów, windykacja od negocjacji na etapie przedsądowym do egzekucji komorniczej, przygotowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem firmy w Internecie, sporządzanie opinii i porad prawnych, czy też reprezentacja przez sądem i organami administracji publicznej).

Jesteśmy w stanie zająć się także wszelkimi kwestiami związanymi ze zmianami w samej organizacji Twojej spółki, takich jak przygotowanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki (wszelkie protokoły, uchwały, zawiadomienia, wezwania), przygotowanie zmian w umowie spółki, zmiany wspólników, członków zarządu, siedziby, czy też PKD. Oczywiście wymienione usługi świadczymy zarówno w tradycyjnej formie dokumentowej, jak również za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Specjalizujemy się także w obsłudze prawnej procesu zakończenia działalności spółki i jej wyrejestrowania z KRS, zarówno bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (dotyczy to tylko spółek osobowych), jak również po przeprowadzeniu procesu likwidacji.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy założeniu spółki, jej obsłudze lub rozwiązaniu, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę