Upadłość konsumencka

Z długami borykają się miliony Polaków. Wielu z nich ma problemy z terminową spłatą swoich
zobowiązań. Jeżeli ten problem dotyczy także Ciebie – przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak
możesz uzyskać szansę na oddłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być Dla Ciebie
szansą na nowe życie – bez długów!

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe mające na celu oddłużenie konsumenta poprzez zaspokojenie wierzycieli z jego majątku lub poprzez umorzenie części, bądź całości ciążących na nim zobowiązań pieniężnych. Więcej aktualnych informacji na temat upadłości konsumenckiej możesz także przeczytać na stronie: Upadłość konsumencka 2021 — co to jest i kto może ją ogłosić? – totalmoney.pl

Ogłosić upadłość można tylko wobec dłużnika, który jest niewypłacalny. Niewypłacalność jest to brak zdolności dłużnika do wykonywania swoich zobowiązań. Przyjęte jest, że brak tej zdolności stwierdza się, jeżeli opóźnienie w spłacie przekracza 3 miesiące.

JAK WYGLĄDAJĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY POSTĘPOWANIA?

1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnik składa do sądu upadłościowego (odpowiedniego sądu rejonowego). Istnieje szereg wymogów formalnych, które wniosek musi spełniać, aby został rozpatrzony przez sąd.

Wiemy, że mając na głowie telefony od wierzycieli oraz komorników ciężko jest znaleźć czas i nerwy na zajmowanie się sprawami prawnymi – dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Nasi doświadczeni prawnicy napiszą w Twoim imieniu wniosek, który będzie zawierał wszystkie potrzebne elementy. Tym sposobem będziesz miał pewność, że będzie on spełniał wszystkie wymogi prawne i jednocześnie zaoszczędzisz sobie stresu związanego z wypełnianiem wniosku samodzielnie.

2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Na tym etapie sąd zweryfikuje, czy zachodzą wszystkie niezbędne przesłanki do postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli stwierdzi, że któraś z nich nie zachodzi może umorzyć postępowanie. Może to nastąpić w przypadku gdy:

  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności celowo;
  • dłużnik w ciągu 10 lat dokonał czynności służącej pokrzywdzeniu wierzycieli, co zostało stwierdzone w postępowaniu wszczętym skargą pauliańską;
  • konsument nie jest niewypłacalny;
  • przedstawione w złożonym wniosku dane były niezgodne z prawdą lub wniosek zawierał braki formalne.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do złożenia zażalenia od decyzji sądu, na którego rozpoznanie sąd drugiej instancji ma miesiąc od przedstawienia mu akt sprawy. Jeżeli skorzystasz z pomocy prawnej naszej kancelarii pomożemy Ci w sytuacji oddalenia przez sąd Twojego wniosku.

3. Właściwe postępowanie upadłościowe

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Sąd ogłasza upadłość dłużnika. Od tej chwili cały majątek upadłego stanowi tzw. masę upadłości. Oznacza to, że traci on możliwość zarządzania swoim majątkiem i jest zobowiązany wydać go powołanemu przez sąd syndykowi. Zarządzana przez syndyka masa upadłości będzie służyła zaspokojeniu wierzycieli.

upadłość konsumencka - pomoc

Kolejnym etapem jest likwidacja masy upadłości, czyli sprzedaż należących do dłużnika nieruchomości oraz będących jego własnością rzeczy, które nie są niezbędne do życia (przykładowo syndyk może spieniężyć telewizor, ale nie lodówkę). Nie ma także możliwości zostawienia dłużnika bez dachu nad głową. Otrzyma on część środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości, które może przeznaczyć na przeniesienie się do innego lokum.

Wiele osób uważa, że upadłość to możliwość na szybkie umorzenie wszystkich długów. Należy jednak pamiętać, że całkowite umorzenie długów podczas postępowania upadłościowego może nastąpić tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, a więc z reguły przekazanie majątku syndykowi i wykonywanie ustalonego przez niego planu spłaty, jest nieuniknione.

4. Wykonywanie planu spłaty

Ten etap polega na wykonywaniu planu spłaty. Kiedy zostanie on w pełni wykonany, a wierzyciele zaspokojeni, sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego. Jest to moment, w którym dłużnik wypełnił wszystkie swoje zobowiązania, a więc jego długi zostają umorzone.

Nasi prawnicy będą wspierali Cię podczas wszystkich etapów postępowania o ogłoszenie upadłości, będziesz mógł liczyć na profesjonalną pomoc prawną od momentu złożenia wniosku, przez reprezentowanie Cię podczas postępowania, aż po Twoje całkowite oddłużenie. Cały proces ogłaszania upadłości może wydawać się dla Ciebie przytłaczający i niezrozumiały, jednak postaramy się to zmienić.

Skontaktuj się z nami już dziś i skorzystaj z szansy na zyskanie nowego życia i pozbycie się długów. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577853694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę