Kancelaria
prawno - finansowa

Lexitum

PROSTA WSPÓŁPRACA

1 - ZAPOZNANIE ZE SPRAWĄ

Skontaktuj się z nami w najwygodniejszy dla Ciebie sposób. Przedstaw nam swoją sytuację i podaj potrzebne informacje.

2 - ANALIZA

Nasi specjaliści przeanalizują twój problem korzystając ze swojego doświadczenia i najnowszej wiedzy w danym temacie.

3 - PLAN DZIAŁANIA

Przedstawimy Ci możliwe sposoby działania i wspólnie wybierzemy najlepszą dla Ciebie linię działania.

O NAS

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w obsłudze i doradztwie prawno-finansowym zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. W naszej ofercie mają państwo stały dostęp do przypisanego do sprawy prawnika, który jest w ciągłym kontakcie i do dyspozycji klienta.

USŁUGI PRAWNE

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REJESTROWANIE ORAZ PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Myślisz o założeniu spółki? A może masz już spółkę i chciałbyś zmienić jej dane w KRS, przekształcić ją, podzielić lub zlikwidować? Zgłoś się do nas – doradzimy Ci najlepszą formę prawną do prowadzenia Twojej działalności, także pod kątem podatkowym, przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz przeprowadzimy niezbędne formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym od początku do końca działalności Twojej spółki.

ZWROT DOTACJI Z TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH

Urząd wszczął kontrolę dotyczącą przyznanych środków albo kontrola zakończyła się dla Ciebie niekorzystnie i sprawa trafiła do prokuratury lub sądu? Zastanawiasz się jak się bronić przed zarzutami, które w szybki sposób mogą zniszczyć Twoją firmę, a nawet pokrzyżować wszelkie życiowe plany?

RESTRUKTURYZACJA DŁUGÓW

Masz problem z regularną płatnością zobowiązań? Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania i skutecznie naprawić Twoją sytuację finansową oraz zrestrukturyzować Twoje zobowiązania.

WINDYKACJA/ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Dłużnik zalega z zapłatą za fakturę? Zatrudniłeś niesumiennego pracownika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Możemy Ci pomóc i reprezentować Cię przeciwko dłużnikom w sprawach dotyczących zapłaty zarówno na etapie przedsądowych negocjacji, jak i przed organami sądowymi wszystkich instancji oraz organami egzekucyjnymi.

PRAWO BANKOWE

KREDYTY ZŁOTÓWKOWE – POMOC ZŁOTÓWKOWICZOM

W doniesieniach medialnych w ostatnich latach dominowały informacje dotyczące możliwości unieważnienia umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych we franku szwajcarskim lub ich ,,odfrankowienia’’ wskutek bezprawnych działań prowadzonych przez banki. Aktualnie ze względu na galopującą inflację i rosnącą wysokość rat kredytów złotówkowych należy również zadać sobie pytanie, czy istnieje możliwość unieważnienia umów kredytu wyrażonego w złotym polskim lub obniżenia rat tychże kredytów.

ZWROT UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu hipotecznego to prawdopodobnie bank pobrał od Ciebie poprzez podwyższenie raty składkę na ubezpieczenie pomostowe. Teoretycznie ma zabezpieczać bank w okresie pomiędzy zawarciem umowy kredytu a dokonaniem przez Sąd wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Faktycznie przez wysokość tej składki (może ona podwyższać miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych) oraz aktualny czas rozpoznawania wniosków wieczystoksięgowych przez sądy, stanowi ona rażąco krzywdzący kredytobiorcę koszt kredytu.

ZWROT PROWIZJI BANKOWYCH

Spłaciłeś, konsolidowałeś, refinansowałeś kredyt lub pożyczkę przed czasem? Należy Ci się zwrot części prowizji uiszczonej na rzecz banku i innych podmiotów udzielających kredytów. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze.

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Sankcja kredytu darmowego to uregulowane przepisami uprawnienie kredytobiorcy do żądania od Banku zwolnienia go z ponoszenia wszelkich kosztów spłacanego kredytu. Innymi słowy po skorzystaniu z tego uprawnienia konsument może spłacić na rzecz Banku wyłącznie pożyczony kapitał kredytu lub pożyczki bez odsetek, prowizji oraz innych kosztów określonych w umowie.

ZWROT KAUCJI IDEA BANK S.A.

Zawarłeś z bankiem Idea Bank S.A. umowę kredytu lub pożyczki? W ramach zabezpieczenia spłaty umowy bank pobrał od Ciebie kaucję pieniężną, której nie zwrócił po upływie terminu oznaczonego w umowie? Skontaktuje się z nami i odzyskaj od banku swoje pieniądze.

KREDYTY FRANKOWE - POMOC FRANKOWICZOM

Zawarłeś z bankiem niekorzystną umowę denominowaną, indeksowaną lub waloryzowaną we franku szwajcarskim? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci ją unieważnić lub odfrankowić. Po analizie Twojej dokumentacji doradzimy Ci jak najlepiej pozbyć się umowy kredytu frankowego i odzyskać pieniądze od banku.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

ODSZKODOWANIA

Ktoś wyrządził Ci szkodę? Zniszczył Twój samochód lub inną rzecz? A może uległeś wypadkowi, a ubezpieczyciel wypłacił Ci z tytułu Twojej kontuzji zbyt małą sumę? Mamy doświadczenie w sporach odszkodowawczych. Pomożemy Ci uzyskać słuszną rekompensatę za poniesione cierpienia, zarówno fizyczne, jak psychiczne.

OCHRONA PRZED WINDYKACJĄ ORAZ EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ

Ktoś domaga się od Ciebie pieniędzy, które według Ciebie mu się nie należą? Dostałeś sądowy nakaz zapłaty, bądź postanowienie o wszczęciu przeciwko Tobie egzekucji i potrzebujesz pomocy? Nasza oferta jest skierowana również do Ciebie. Pomożemy Ci zweryfikować roszczenia, które są przeciwko Tobie kierowane oraz będziemy reprezentować Cię na każdym etapie postępowania i bronić Twoich interesów przeciwko firmom windykacyjnym i komornikom.

ODSZKODOWANIA ZA LOTY

W ostatnim czasie transport lotniczy boryka się z rozmaitymi problemami natury organizacyjnej. Często zdarza się, że loty są odwoływane lub opóźnione, a pasażerowie są zmuszeni do długiego oczekiwania na lotniskach lub szukania alternatywnych sposobów podróżowania. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w sytuacji opóźnienia lub odwołania lotu przysługuje im odszkodowanie oraz inne świadczenia. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Potrzebujesz pomocy w celu ostatecznego uwolnienia się od długów, wierzycieli i komorników? Pomożemy przeprowadzić CI upadłość i oddłużyć Cię raz na zawsze.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH

Masz sprawę w sądzie? Uważasz, że powinieneś bronić swoich spraw w sądzie lub urzędzie? A może zastanawiasz się, czy umowa, którą planujesz podpisać zawiera niekorzystne postanowienia? Skontaktuj się z nami, przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i sporządzimy profesjonalną opinię lub analizę Twojego problemu. Możemy również reprezentować Cię przed dowolnym sądem w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych lub urzędem w Polsce.

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Udzielimy Ci również wsparcia prawnego w kwestiach najbardziej osobistych, tj. rozwód, sprawy alimentacyjne, sprawy o podział majątku, sprawy spadkowe. Zapewniamy pełną dyskrecję oraz zrozumienie delikatnej problematyki tego typu spraw.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Uważasz, że ktoś naruszył Twoje dobra osobiste, tj. dobre imię, zdrowie, czy też prywatność? Zgłoś się do nas – prawo jest po Twojej stronie, a my pomożemy Ci je wyegzekwować.

ODPRAWA W WOJSKU

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej, żołnierz bardzo często ma ustalone prawo do emerytury wojskowej, jednakże podejmuje jeszcze pracę w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, czy też u prywatnych przedsiębiorców. Wielu byłych żołnierzy nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że po ostatecznym zakończeniu stosunku pracy przysługuje im odprawa w wojsku, czyli prawo do odprawy emerytalnej.

Prawo karne

PRAWO KARNE

Jesteś ofiarą przestępstwa? A może sam popełniłeś w życiu błąd i potrzebujesz obrońcy? Zgłoś się do nas, razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Oferujemy wsparcie prawne dotyczące wszelkiego rodzaju przestępstw, specjalizujemy się w szczególności w rozwiązywaniu spraw dot. przestępstw jazdy pod wpływem alkoholu, wypadków drogowych, kradzieży, gróźb, rozboju, oszustwa, uszkodzeń ciała, fałszowania dokumentów, a także składaniu wniosków w postępowaniu wykonawczym, w tym dot. odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy i odroczenia kary pozbawienia wolności.

KONTAKT

BIURO

WIEJSKA 9

00-480 WARSZAWA

9:00 – 17:00 (Pon/Pt)

+48-577-853-694

kontakt@lexitum.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WIEJSKA 9, 00-480 WARSZAWA

tel: 577-853-694

Przewiń na górę