ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT

W ostatnim czasie transport lotniczy boryka się z rozmaitymi problemami natury organizacyjnej. Często zdarza się, że loty są odwoływane lub opóźnione, a pasażerowie są zmuszeni do długiego oczekiwania na lotniskach lub szukania alternatywnych sposobów podróżowania. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w sytuacji opóźnienia lub odwołania lotu przysługuje im odszkodowanie oraz inne świadczenia. Jeżeli w czasie wakacji lub podróży służbowej spotkała Cię taka niemiła niespodzianka, ten artykuł jest dla Ciebie.

Podstawa prawna

Sytuacja pasażera w sytuacji opóźnienia lub odwołania lotu jest uregulowana na poziomie prawa unijnego, a konkretnie w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Przedmiotowy akt prawny dotyczy co prawda jedynie odwołania lotu, jednakże na mocy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajduje również zastosowanie do opóźnień. Opóźnienie w rozumieniu prawa unijnego ma miejsce w sytuacji, jeżeli samolot przybywa do miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po planowanej godzinie przylotu.

Na mocy przedmiotowego aktu prawnego przysługuje Ci roszczenie do linii lotniczych o odszkodowanie w sytuacji opóźnionego lub odwołanego lotu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo faktu, iż rozporządzenia unijne obowiązują jedynie na terytorium Unii Europejskiej, to lot nie zawsze musi odbywać się wyłącznie na tymże terytorium. Odszkodowanie przysługuje także w sytuacji, jeżeli:

 • lot w całości odbywa się na terytorium UE – niezależnie od kraju pochodzenia przewoźnika;
 • lot zaczyna się na terenie UE, zaś kończy w państwie poza UE – niezależnie od kraju
  pochodzenia przewoźnika;
 • lot zaczyna się poza UE, zaś kończy w UE – jeżeli obsługuje go przewoźnik zarejestrowany w
  UE.
odwołany lot

Odwołany lot

Odszkodowanie za odwołanie lotu przysługuje Ci, jeżeli przewoźnik nie poinformuje Cię o odwołaniu wcześniej niż 14 dni przed planowanym wylotem oraz nie zaproponuje Ci lotu zastępczego spełniającego następujące kryteria:

 • jeżeli informacja ma miejsce między 14 a 7 dni przed planowanym wylotem – wylot zastępczy musi mieć miejsce najwyżej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu a dotarcie do celu najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu;
 • jeżeli informacja ma miejsce mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem – wylot zastępczy musi mieć miejsce nie więcej niż godzinę przed planowanym odlotem a dotarcie do celu nie więcej niż 2 godziny po planowanym pierwotnie przylocie

Wysokość odszkodowania jest zależna od planowanej długości lotu i wynosi:

 •  250 Euro – dla lotów do 1500 km;
 •  400 Euro – dla lotów wewnątrz UE dłuższych niż 1500 km;
 •  400 Euro – dla lotów spoza UE lub poza UE o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km;
 •  600 Euro – dla lotów spoza EU lub poza UE dłuższych niż 3500 km.

Należy także wskazać, że przewoźnik może zmniejszyć wyżej określone sumy o 50%, jeżeli zaproponował pasażerowi lot zastępczy, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu dotarcia do celu o:

 •  2 godziny przy lotach krótszych niż 1500 km;
 •  3 godziny przy lotach pomiędzy 1500 km a 3500 km;
 •  4 godziny przy lotach dłuższych niż 3500 km.
opóźniony lot

Opóźniony lot

Poza wymienionym już w pkt I warunkiem co najmniej 3 – godzinnego opóźnienia, aby uzyskać odszkodowanie należy legitymować się potwierdzoną rezerwacją na opóźniony lot oraz stawić się na odprawę nie później niż 45 minut przed odlotem.

Wysokość odszkodowania jest analogiczna do tego, jakie przysługuje pasażerowi w sytuacji odwołania lotu.

Okoliczności wyłączające możliwość dochodzenia odszkodowania

Końcowo należy podkreślić, że nie w każdej sytuacji przysługiwać Ci będzie odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Rozporządzenie wymienia kilka nadzwyczajnych okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika, do których należą:

 •  zagrożenie bezpieczeństwa;
 •  destabilizacja polityczna;
 •  złe warunki atmosferyczne;
 •  strajki osób niezatrudnionych przez przewoźnika;
 •  zamknięcie przestrzeni powietrznej.

Jak możemy Ci pomóc?

W celu uzyskania odszkodowania należy zgłosić reklamację do przewoźnika, jeżeli jest to przewoźnik zagraniczny, to sprawę przyspieszy, jeżeli reklamacja zostanie złożona w języku narodowym przewoźnika lub przynajmniej w języku angielskim. Reklamację wnosi się drogą pisemną lub za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronie przewoźnika. Jeżeli reklamacja zostanie przez linie lotnicze odrzucona, wówczas możesz zgłosić sprawę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (więcej informacji możesz znaleźć na stronie urzędu: https://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/jak-zlozyc-skarge) lub złożyć pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego.

Skuteczna reklamacja lub poprowadzenie sprawy w sądzie wymaga odrobinę doświadczenia i wiedzy prawniczej, zatem jeśli chciałbyś dochodzić swoich praw, zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy uzyskaniu odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot, bądź chciałbyś uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w zakresie, którego dotyczy powyższy wpis zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, pod numerem telefonu 577 853 694 lub e-mail kontakt@lexitum.pl.

Przewiń na górę